MenuZamknij

X

wszystko o projektach

przewiń w dół

PROJEKT NR 1 – PARTNERSKI Z INFINITY MEDIA

Projekt w ramach działania 8.2 PO IG

Projekt pn. “Budowa i wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Projekt jest realizowany w partnerstwie w ramach sieci kooperujących przedsiębiorstw. Koordynatorem i liderem projektu jest Infinity Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem projektu jest przygotowanie, opracowanie oraz wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu business-to-business usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół przedsiębiorstwa Infinity Media Sp. z o.o. oraz realizację procesów biznesowych między tą siecią a przedsiębiorstwami korzystającymi z ich usług.

Planowana do wdrożenia Platforma B2B zbudowana będzie w oparciu o wdrożenie i integrację różnych systemów informatycznych służących do zakupu i realizacji kampanii w czterech kanałach internetowych:

DISPLAY – reklama graficzna realizowana na portalach internetowych i serwisach tematycznych.
SEARCH – reklama w wyszukiwarkach, głównie GOOGLE.
SOCIAL – reklama realizowana na serwisach społecznościach, głównie FACEBOOK.
MOBILE – reklama realizowana na urządzeniach mobilnych, głównie aplikacjach.

Mamy nadzieję, że zakończenie realizacji projektu pozwoli nam na realizację usług na rzecz naszych klientów w oparciu o wyższe standardy, jakość i efektywność.

PROJEKT NR 2

Projekt DELTA – Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events

Tytuł projektu:
Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events – DELTA
(Opracowanie innowacyjnego systemu dostarczania użytkownikom wysokiej jakości usług medialnych)
Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską w ramach Programu Eurostars.
Akronim: DELTA
Umowa: E8111/2/NCBR/2014
Okres realizacji: 1.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Realizacja:
Konsorcjum VIOTECH Communications – koordynator (Francja), BSOFT (Włochy), UNIVERSITY of NICOSIA (Cypr), CABLENET (Cypr), Instytut Łączności (Zakład Architektur i Zastosowań Internetu Z3 – koordynator techniczny (Polska) oraz MINT MEDIA (Polska).
Koszt projektu: 680.769,00 zł (dofinansowanie partnera Mint Media: 381.231,00 zł)

Produkty projektu: W ramach projektu DELTA zostanie opracowany nowy System Dystrybucji Mediów, którego głównymi składnikami będą: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM). MDM będzie koordynował, dynamicznie i w sposób ciągły, z uwzględnieniem procesu predykcji zdarzeń, optymalne wykorzystanie zasobów do realizacji usług medialnych dostępnych u dostawców. Na podstawie wyników uzyskanych z MQM oraz informacji o dostępności zasobów u dostawców usług, MDM będzie przekazywał na bieżąco do MSM informacje dotyczące wymagań na strumieniowanie i pożądaną funkcjonalność. MDM będzie częścią systemu dystrybucji mediów zlokalizowaną u operatora.

Beneficjenci: operatorzy oferujący usługi medialne, otrzymają oni korzystne rozwiązanie z punktu widzenia biznesowego (optymalizacja inwestycji) oraz łatwości instalacji.

PROJEKT NR 3

Projekt MONALIS – Monitorowanie i zarządzanie jakością usług w multimedialnych systemach dystrybucji skali

Tytuł projektu:
Monitorowanie i zarządzanie jakością usług w multimedialnych systemach dystrybucji skali
Akronim: MONALIS
Umowa: EUREKA/MONALIS/01/2017
Okres realizacji: 01.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

Realizacja:
Projekt jest realizowany w ramach szerokiego partnerstwa międzynarodowego – w skład Konsorcjum MONALIS wchodzą: Indra, Alcatel-Lucent-Nokia, Orange Polska, Instituto Telecomunicações, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Starhome oraz Mint Media.
W Polsce projektem zarządzają: Lider projektu – Mint Media Sp. z o.o, Partnerzy: Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy; Orange Polska S.A.
Koszt projektu: 1.231.048,00 zł (dofinansowanie partnera Mint Media: 997.500,00 zł)
Cel projektu: zasadniczym celem projektu MONALIS jest opracowanie koncepcji i stworzenie systemu do pomiaru i monitorowania jakości QoE (Quality of Experience) w sieciach telekomunikacyjnych w oparciu o technologię przetwarzania dużych zbiorów danych (Big Data) oraz wykorzystanie tego systemu do budowy platformy zarządzającej jakością usług w sieci (QoE). Budowa takiej platformy zakłada sterowanie zasobami sieciowymi dla uzyskania usług ze zróżnicowanym poziomem QoE. Stwarza to możliwość wprowadzenia na rynek nowego typu systemów pomiarowych, jak również sieciowych dla oferowania nowych usług różnego typu z różnym poziomem jakości QoE.

Projekt współfinansowany/finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUREKA 1/2016.

NCBRMintmedia.plEureka

Jesteśmy częścią funduszu
knowledgehub