Ibandronat jest lekiem na osteoporozę, który jest przyjmowany jeden raz na miesiąc. Badania wskazują na duży odsetek pacjentów, którzy z uwagi na bardzo niską częstotliwość przyjmowania leku zaprzestają dalszej terapii.

Celem kampanii było zwiększenie odsetka pacjentów, którzy kontynuują leczenie. Dodatkową barierą był ściśle określony okres przyjmowania leku – wąskie okienko czasowe (przyjmowanie kolejnej dawki leku po upływie dokładnie miesiąca od zażycia poprzedniej) zmniejszało skuteczność leczenia.

„Pamiętaj o tabletce” – platforma umożliwiająca zapisanie się do programu, dzięki któremu pacjenci nie muszą pamiętać o zażywaniu tabletki oraz o zapisaniu się na wizytę u lekarza w celu odebrania recepty na lek. Program integrował rozwiązania interaktywne z infolinią telemarketingową.

Na potrzeby programu opracowany został serwis www.pamietajotabletce.pl, którego głównym celem było umożliwienie zapisania się do systemu przypomnień. Jednocześnie uruchomiona została infolinia, która służyła dwóm celom – była alternatywną możliwością zapisania się do systemu przypomnień oraz z jej poziomu realizowane były przypomnienia.

Rezultaty

  • Ponad 1 200 pacjentów zapisanych do programu.
  • Zmniejszenie odsetka przerwanych terapii (brak szczegółowych danych)
  • Zwiększenie sprzedaży produktu

Data
2013-

Klient
Polpharma