PROJEKT nr 1 – partnerski z Infinity Media

Projekt w ramach działania 8.2 PO IG

 

Projekt pn. “Budowa i wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół Infinity Media Sp. z o.o.” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Projekt jest realizowany w partnerstwie w ramach sieci kooperujących przedsiębiorstw. Koordynatorem i liderem projektu jest Infinity Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem projektu jest przygotowanie, opracowanie oraz wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu business-to-business usprawniającego, poprzez automatyzację, współpracę między grupą kooperujących ze sobą przedsiębiorstw zrzeszonych w sieci kontrahentów skupionych wokół przedsiębiorstwa Infinity Media Sp. z o.o. oraz realizację procesów biznesowych między tą siecią a przedsiębiorstwami korzystającymi z ich usług.

Planowana do wdrożenia Platforma B2B zbudowana będzie w oparciu o wdrożenie i integrację różnych systemów informatycznych służących do zakupu i realizacji kampanii w czterech kanałach internetowych:

DISPLAY – reklama graficzna realizowana na portalach internetowych i serwisach tematycznych.
SEARCH – reklama w wyszukiwarkach, głównie GOOGLE.
SOCIAL – reklama realizowana na serwisach społecznościach, głównie FACEBOOK.
MOBILE – reklama realizowana na urządzeniach mobilnych, głównie aplikacjach.

Mamy nadzieję, że zakończenie realizacji projektu pozwoli nam na realizację usług na rzecz naszych klientów w oparciu o wyższe standardy, jakość i efektywność.

PROJEKT nr 2

Projekt DELTA – Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events

Tytuł projektu:
Network-Aware Delivery Clouds for User Centric Media Events – DELTA
(Opracowanie innowacyjnego systemu dostarczania użytkownikom wysokiej jakości usług medialnych)
Projekt jest dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską w ramach Programu Eurostars.
Akronim: DELTA
Umowa: E8111/2/NCBR/2014
Okres realizacji: 1.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

Realizacja:
Konsorcjum VIOTECH Communications  – koordynator (Francja),  BSOFT (Włochy), UNIVERSITY of NICOSIA (Cypr), CABLENET (Cypr), Instytut Łączności (Zakład Architektur i Zastosowań Internetu Z3  – koordynator techniczny (Polska) oraz MINT MEDIA (Polska).
Koszt projektu: 680.769,00 zł (dofinansowanie partnera Mint Media: 381.231,00 zł)

Produkty projektu: W ramach projektu DELTA zostanie opracowany nowy System Dystrybucji Mediów, którego głównymi składnikami będą: Warstwa Pośrednia Dystrybucji Mediów (MDM), Zaawansowane Źródło Strumieniowania Mediów (MAS), Miernik Jakości Mediów (MQM) oraz Zarządca Usług Medialnych (MSM). MDM będzie koordynował, dynamicznie i w sposób ciągły, z uwzględnieniem procesu predykcji zdarzeń, optymalne wykorzystanie zasobów do realizacji usług medialnych dostępnych u dostawców. Na podstawie wyników uzyskanych z MQM oraz informacji o dostępności zasobów u dostawców usług, MDM będzie przekazywał na bieżąco do MSM informacje dotyczące wymagań na strumieniowanie i pożądaną funkcjonalność. MDM będzie częścią systemu dystrybucji mediów zlokalizowaną u operatora.

Beneficjenci: operatorzy oferujący usługi medialne, otrzymają oni korzystne rozwiązanie z punktu widzenia biznesowego (optymalizacja inwestycji) oraz łatwości instalacji.

CHCESZ Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?
NAPISZ DO NAS